کد: 825

ست میز گرد و نیمکت سلطنتی ساده حلالی

مشخصات محصول

 • 105 cm
  : قطر میز
 • 80 cm
  : ارتفاع میز
 • 160 cm
  : طول نیمکت
 • 40 cm
  : عرض نیمکت
 • 70 cm
  : ارتفاع نیمکت

error: