کد: 129

گلدان رومی مربع کوچک

مشخصات محصول

  • 40 cm
    : ارتفاع
  • 50 cm
    : عرض
  • 50 cm
    : طول

error: