کد: 131

گلدان صدفی بزرگ

مشخصات محصول

  • 72 Cm
    : ارتفاع
  • 110 Cm
    : قطر
  • ...
    : وزن

error: