کد: 133

گلدان رومی پایه دار

مشخصات محصول

  • 85 cm
    : ارتفاع
  • 60 cm
    : قطر
  • ...
    : طول

error: