کد: 139

گلدان تخت جمشید کوچک

مشخصات محصول

  • 50 cm
    : ارتفاع
  • 50 cm
    : قطر
  • ...
    : وزن

error: