کد: 141

گلدان گرد دو تکه

مشخصات محصول

  • 75 cm
    : ارتفاع
  • 90 cm
    : قطر
  • ...
    : طول

error: