کد: 142

گلدان گرد طرح سنگ (کار دست)

مشخصات محصول

  • 80 cm
    : ارتفاع
  • 80 cm
    : قطر
  • ...
    : طول

error: