کد: 420

صدفی خیلی بزرگ

مشخصات محصول

 • 5
  : تعداد طبقه
 • 3/70 Cm
  : ارتفاع
 • 2/25 Cm
  : قطر
 • 9
  : تعداد قطعه

error: