کد: 434

آبنما مجموعه کوزه سنتی

مشخصات محصول

 • 4
  : تعداد طبقه
 • 3/10 Cm
  : ارتفاع
 • 1/60 Cm
  : قطر
 • 1
  : تعداد قطعه

error: