کد: 437

تلمبه سنتی

مشخصات محصول

 • ----
  : تعداد طبقه
 • 1/60 Cm
  : ارتفاع
 • 80 Cm
  : قطر
 • 1
  : تعداد قطعه

error: