کد: 442

تنه درختی کوچک

مشخصات محصول

 • 3
  : تعداد طبقات
 • 1 m
  : ارتفاع
 • 50 cm
  : قطر
 • 6
  : تعداد قطعه

error: