کد: 446

مروارید متوسط

مشخصات محصول

 • 3
  : تعداد طبقه
 • 2/15 Cm
  : ارتفاع
 • 90 Cm
  : قطر
 • 7
  : تعداد قطعه

error: