کد: 810

نیمکت سلطنتی

مشخصات محصول

  • 150 cm
    : طول
  • 36 cm
    : عرض
  • 70 cm
    : ارتفاع

error: