کد: 814

میز و صندلی طرح برگ (4 نفره)

مشخصات محصول

 • 85 cm
  : ارتفاع میز
 • 160 cm
  : طول میز
 • 130 cm
  : عرض میز
 • 110 cm
  : ارتفاع صندلی
 • 60 cm
  : قطر صندلی

error: