کد: 800

نیمکت پشتی دار مدرن

مشخصات محصول

  • 190 cm
    : طول
  • 50 cm
    : عرض
  • 90 cm
    : ارتفاع

error: