کد: 831

ست میز و صندلی سلطنتی ( 4 نفره)

مشخصات محصول

 • 105 cm
  : قطر میز
 • 80 cm
  : ارتفاع میز
 • 60 cm
  : طول صندلی
 • 40 cm
  : عرض صندلی
 • 90 cm
  : ارتفاع صندلی

error: