کد: 857

آبخوری طرح سنگ پاشوره

مشخصات محصول

  • 90 cm
    : ارتفاع
  • 45 cm
    : عرض
  • 70 cm
    : طول