کد: 859

آبخوری طرح چوب

مشخصات محصول

  • 140 cm
    : ارتفاع
  • 45 cm
    : قطر
  • : طول