کد: 882

آبخوری نیلوفر

مشخصات محصول

  • 97 cm
    : ارتفاع
  • 55 cm
    : قطر
  • : طول