کد: 423

آبنمای طرح موج بزرگ

مشخصات محصول

  • 250 cm
    : ارتفاع
  • 130 cm
    : قطر
  • 7 عدد
    : قطعه