کد: 427

آبنمای صدفی بزرگ

مشخصات محصول

  • 300 cm
    : ارتفاع
  • 130 cm
    : قطر
  • 9 عدد
    : قطعه