کد: 428

آبنمای صدفی متوسط

مشخصات محصول

  • 210 cm
    : ارتفاع
  • 95 cm
    : قطر
  • 7 عدد
    : قطعه