کد: 429

آبنمای آناناسی

مشخصات محصول

  • 165 cm
    : ارتفاع
  • 90 cm
    : قطر
  • 5 عدد
    قطعه