کد: 431

آبنمای نیلوفر

مشخصات محصول

  • 150 cm
    : ارتفاع
  • 110 cm
    : قطر
  • 7 عدد
    قطعه