کد: 434

آبنمای مجموعه کوزه سنتی

مشخصات محصول

  • 310 cm
    : ارتفاع
  • 160 cm
    : قطر
  • 1عدد
    قطعه