کد: 436

آبنمای گلاب پاش

مشخصات محصول

  • 270 cm
    : ارتفاع
  • 150 cm
    : قطر
  • 1عدد
    قطعه