کد: 812

میز و صندلی با پشتی تنه درختی4 نفره

مشخصات محصول

  • : ارتفاع
  • : قطر
  • : طول