کد: 814

میز و صندلی طرح برگ 4 نفره

مشخصات محصول

  • : ارتفاع
  • : قطر
  • : طول