کد: 832

ست میز و صندلی سلطنتی 5 نفره

مشخصات محصول

  • : ارتفاع
  • : قطر
  • : طول