کد: 833

ست میز و صندلی سلطنتی 6 نفره

مشخصات محصول

  • : ارتفاع
  • : قطر
  • : طول