کد: 837

میز و صندلی بدون پشتی تنه درختی4 نفره

مشخصات محصول

  • : ارتفاع
  • : قطر
  • : طول