کد: 827

ست میز مستطیل و نیمکت سلطنتی دو منظوره

مشخصات محصول

  • : ارتفاع
  • : قطر
  • : طول