کد: 800

نیمکت پشتی دار مدرن

مشخصات محصول

  • 90 cm
    : ارتفاع
  • 50 cm
    : قطر
  • 190 cm
    : طول