کد: 801

نیمکت پشتی دار ساده

مشخصات محصول

  • 85 cm
    : ارتفاع
  • 55 cm
    : قطر
  • 155 cm
    : طول