کد: 802

نیمکت بدون پشتی ساده

مشخصات محصول

 • 46 cm
  : ارتفاع
 • 46 cm
  : قطر
 • 155 cm
  : طول

کد: 808

میز و صندلی آتشکده 2 تکه

مشخصات محصول

 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول