کد: 809

نیمکت باستانی

مشخصات محصول

  • 45 CM
    : ارتفاع
  • 40 cm
    : قطر
  • 150 CM
    : طول