کد: 810

نیمکت سلطنتی

مشخصات محصول

  • 70 cm
    : ارتفاع
  • 36 cm
    : قطر
  • 150 cm
    : طول