کد: 820

نیمکت سلطنتی حلالی

مشخصات محصول

  • 70 cm
    : ارتفاع
  • 40 cm
    : قطر
  • 165 cm
    : طول