کد: 822

نیمکت سلطنتی ساده

مشخصات محصول

  • 50 cm
    : ارتفاع
  • 37 cm
    : قطر
  • 125 cm
    : طول