کد: 826

نیمکت سلطنتی دو منظوره

مشخصات محصول

  • 65 cm
    : ارتفاع
  • 37 cm
    : قطر
  • 230 cm
    : طول