کد: 868

کبابپز کلبه ای (4 تکه) پایه کنده ای

مشخصات محصول

  • 225 cm
    : ارتفاع
  • 56 cm
    : عرض
  • 130 cm
    : طول