کد: 875

کبابپز قالبی دو دسته (2تکه)

مشخصات محصول

  • 100 cm
    : ارتفاع
  • 51 cm
    : عرض
  • 132 cm
    : طول