کد: 877

کبابپز کلبه ای ( 4 تکه )

مشخصات محصول

  • 190 cm
    : ارتفاع
  • 57 cm
    : عرض
  • 125 cm
    : طول