کد: 127

گلدان ورساچ

مشخصات محصول

  • 55 cm
    : ارتفاع
  • 75 cm
    : عرض
  • 75 cm
    : طول