کد: 128

گلدان

مشخصات محصول

  • 60 cm
    : ارتفاع
  • 60 cm
    : عرض
  • 1 m
    : طول