کد: 130

گلدان رومی مربع متوسط

مشخصات محصول

  • 58 cm
    : ارتفاع
  • 55 cm
    : عرض
  • 55 cm
    : طول