کد: 131

گلدان صدفی بزرگ

مشخصات محصول

  • 72 cm
    : ارتفاع
  • 110 cm
    : عرض
  • 110 cm
    : طول