کد: 132

گلدان رومی مربع بزرگ

مشخصات محصول

  • 75 cm
    : ارتفاع
  • 75 cm
    : عرض
  • 75 cm
    : طول