کد: 135

گلدان گارد ریلی

مشخصات محصول

  • 100 cm
    : ارتفاع
  • 80 cm
    : عرض
  • 295 cm
    : طول