کد: 136

گلدان تخت جمشید خیلی بزرگ

مشخصات محصول

  • 80 cm
    : ارتفاع
  • 110 cm
    : عرض
  • 110 cm
    : طول